Get Adobe Flash player

Menu

Weblink SW

facebook marketing


 
 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

แบบฟอร์มราชการ


เว็บลิงค์แนะนำ

เว็บลิ้ง สพม.33

บทเรียนออนไลน์

Who's Online

มี 101 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebok sw

20181114 181117 0035 35
นางปิยพัชร์  ยังมี
ศ.บ.สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

20181114 181117 0031 31
นางพิมพ์พจี  สุพิชญ์ลิปปภาส
ค.บ.นาฏศิลป์

20181114 181117 0036 36
นายธนาวุฒิ  ใสกระจ่าง
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

20181114 181117 0022 22
นายสุดเฉลียว  สำคัญยิ่ง
กศ.ม.บริหารการศึกษา

20181114 181117 0014 14
นางสาวนันทิยา  ชุ่มชื่นดี
กศ.บ.สังคมศึกษา

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Po1 500

นางสาวทองใบ  ตลับทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 

รองผู้อำนวยการ

rong1500
นายประหยัด  เขียวหวาน
รองผู้อำนวยการ
 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai