Get Adobe Flash player

Menu

Weblink SW

เข้าสู่ระบบสมาชิก

แบบฟอร์มราชการ

Weblink สพม.33

WEBLINK แนะนำ

THAI DATA HOSTING สุดยอด Cloud Web Hosting และ VPS

สถิติผู้เยี่ยมชม

1299349
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1796
2466
8821
312991
34279
67604
1299349

Your IP: 54.196.201.241
Server Time: 2017-12-13 16:44:01
35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,46,15,5,2,1,0,20,0,1
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
Face to face with wisdom Sawai home...
Face to face with wisdom Sawai home...
Silk products with pangasius ..
Silk products with pangasius ..
 Silk products with nature...
Silk products with nature...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...
คำเตือน
  • Assign the component VirtueMart to a menu item

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 

       1. รูปภูเขา 2 ยอด หมายถึง เขาสวายแสดงถึงความเป็นผู้มีน้ำใจหนักแน่นมั่นคง อดทนอดกลั้น

ยอดที่ 1หมายถึงเป็นผู้มีความรู้และสติปัญญา

ยอดที่ 2หมายถึงเป็นผู้มีความประพฤติและคุณธรรมที่ดีงาม

       2. สถูป หมายถึง สถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล เกจิอาจารย์ที่ชาวสุรินทร์เคารพนับถือ ประดิษฐาน ณ เขาสวาย

       3. รัศมี 14 แฉก หมายถึง 14 หมู่บ้านของตำบลสวายที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอด

      4. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความรุ่งเรืองและการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สีประจำโรงเรียน

 

 

 

 

ม่วง – เหลือง

สีม่วง       หมายถึง ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย

สีเหลือง   หมายถึง ดวงประทีปที่ส่องความเจริญ ทางแห่งปัญญา ความน่า 
                         เลื่อมใส มีสัจธรรม

ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

คำขวัญของโรงเรียน

ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย

อุดมการณ์ของโรงเรียน

ระเบียบวินัยดี คือ สิ่งชี้ความเจริญ

อัตลักษณ์

งามน้ำใจ  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

เอกลักษณ์

สะอาด  สดชื่น  ร่มรื่น  สามัคคี

เพลงมาร์ชสวายวิทยาคาร

คำร้องและทำนองโดย  นายธนภพ  สุภาษา

สวายวิทยาคารหาญกล้าแหล่งวิชาความรู้คู่ชุมชน
มุ่งมั่นสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองดีชาติไทย
ศึกษาพัฒนาชีวิตฝึกคิดแก้ปัญหาพาสดใส
เสริมรายได้ในเวลาทุกคราไปทักษะให้เพียงพอก้าวต่อไป
สวายวิทย์โดดเด่นเป็นสง่าดั่งภูผาหนักแน่นจริงใจ
ซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัยเสียสละนั่นไซร้คือคำขวัญ
ม่วงเปรียบเป็นผู้มีระเบียบเหลืองเทียบดวงประทีบส่องสุขสันต์
คุณธรรมยึดมั่นใจกันรวมพลังสวายวิทยาคาร

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายทวีศักดิ์   สนสี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ


นายประหยัด  เขียวหวาน
รองผู้อำนวยการ


นายปารมี  นามโสม
รองผู้อำนวยการ

แนะนำครูและบุคลากร

IMG_0470-19 copy-18.jpg

ประมวลภาพกิจกรรม

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,46,15,5,2,1,0,20,0,1
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
Face to face with wisdom Sawai home...
Face to face with wisdom Sawai home...
Silk products with pangasius ..
Silk products with pangasius ..
 Silk products with nature...
Silk products with nature...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...

ภาพกิจกรรมสวายวิทย์

15621946_1221124807970976_2516793978191041507_n.jpg

SW - Shopping cart

 x 

Cart empty


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai