Get Adobe Flash player

บทเรียนออนไลน์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

United States 81.0% United States
Thailand 15.3% Thailand

Total:

27

Countries
015126
Today: 19
Yesterday: 15
This Week: 56
Last Week: 278
This Month: 90
Last Month: 1,025
LINE_ALBUM___7.jpg

 

 

ติดต่อเรา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสิริกานต์ วายโศรกได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

โรงเรียนสวายวิทยาคารขอแสดงความยินดีกับคุณครูสิริกานต์ วายโศรก
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียน 2/2565  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด...

Read more

แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

Read more

คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวันภาคเรียนที่ 2/2565 ...

Read more

ประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร เรื่อง นโยบายรักษาความปลอดภัย

Read more

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Read more

เอกสารประเมิน วPA-2565 ...

Read more

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จัดสรร ปีงบประมาณ2566...

Read more


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai