Get Adobe Flash player

บทเรียนออนไลน์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

United States 84.2% United States
Thailand 12.0% Thailand

Total:

21

Countries
011383
Today: 1
Yesterday: 14
This Week: 51
Last Week: 99
This Month: 106
Last Month: 604

ติดต่อเรา

สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปภูเขา 2 ยอด หมายถึง เขาสวาย แสดงถึงความเป็นผู้มีน้ำใจหนักแน่น มั่นคง อดทน อดกลั่น

          ยอดที่ 1 หมายถึง ผู้มีความรู้และสติปัญญา

          ยอดที่ 2 หมายถึง เป็นผู้มีความประพฤติและคุณธรรมที่ดีงาม

สถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ดุลย์ อตูโล เกจิอาจารย์ที่ชาวสุรินทร์เคารพนับถือประดิษฐาน ณ เขาสวาย

รัศมี 14 แฉก หมายถึง 14 หมู่บ้านของตำบลสวายที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอด

ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามความรุ่งเรือง และการยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai