Get Adobe Flash player

Menu

Weblink SW

เข้าสู่ระบบสมาชิก

แบบฟอร์มราชการ

Weblink สพม.33

WEBLINK แนะนำ

THAI DATA HOSTING สุดยอด Cloud Web Hosting และ VPS

สถิติผู้เยี่ยมชม

1299297
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1744
2466
8769
312991
34227
67604
1299297

Your IP: 54.196.201.241
Server Time: 2017-12-13 16:33:01
35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,46,15,5,2,1,0,20,0,1
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
Face to face with wisdom Sawai home...
Face to face with wisdom Sawai home...
Silk products with pangasius ..
Silk products with pangasius ..
 Silk products with nature...
Silk products with nature...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...
คำเตือน
 • Assign the component VirtueMart to a menu item
 
 

เกี่ยวกับโรงเรียนสวายวิทยาคาร

 
 
 
 
 
ภายในปี 2559  โรงเรียนสวายวิทยาคารเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ใช้ชีวิตพอเพียง  โดยบุคลากรมืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วม  และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น"Read more

ผลิตภัณฑ์ล้ำค่าจากภูมิปัญญาบ้านสวาย

       ตำบลสวายเป็นชุมชนที่มีชาวเขมรถิ่นไทยอาศัยอยู่ซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมการทอผ้าไหมมายาวนานและได้สืบทอดมาเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่น่าสนใจ  ได้อย่างมีคุณภาพ

 
 
 
 
 

โรงเรียนสวายวิทยาคารเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ผ้าไหมท้องถิ่น จึงได้นำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต

ผ้าไหมมาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้    

 

 กระบวนการผลิตผ้าไหมซึ่งมีกรรมวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์  สร้างอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน Read more

 
 
 
 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

Read more

 

 
 
 
 
 
 
 
ผ้าไหมตำบลสวาย”รับอานิสงส์ละครนาคี  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย 

Read more

Professional Learning Community
อบรมเขิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning Coท
อบรมเขิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพed from Pixedelic
โครงการอบรมคุณธรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2560
Sawaiwittayakarn
VTR Present Sawaiwittayakarn School
วันไหว้ครู
วันไหว้ครู 2560... วันไหว้ครู เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทยเรา ที่เด็กๆ หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ตรงกับวันพฤหัสบดีในเดือนมิถุนายนของทุกปี
To be number one
โรงเรียนสวายวิทยาคาร ได้กิจกรรม To be number one
 • 89359.jpg
 • 89360.jpg
 • 89361.jpg
 • 112281.jpg
 • 19437610_1400775423339246_2142896086927417447_n.jpg
 • 19437610_1400775423339246_2142896086927417447_n 1.jpg
 • 19510122_1400771310006324_7079663654856441941_n.jpg
 • 19510479_1400772026672919_1342041012444390761_n.jpg
 • 19553918_1400771656672956_3533078784013666599_n.jpg
 • PLC__0001.jpg
 • PLC__0002.jpg
 • PLC__0003.jpg
 • PLC__0004.jpg
 • PLC__0005.jpg
 • PLC__0006.jpg
 • PLC__0007.jpg
 • PLC__0008.jpg
 • PLC__0009.jpg
 • PLC__0010.jpg
 • PLC__0011.jpg

รายงานผลการใช้งาน DLIT โรงเรียนสวายวิทยาคาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายทวีศักดิ์   สนสี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ


นายประหยัด  เขียวหวาน
รองผู้อำนวยการ


นายปารมี  นามโสม
รองผู้อำนวยการ

แนะนำครูและบุคลากร

IMG_0624-121 copy-120.jpg

ประมวลภาพกิจกรรม

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,46,15,5,2,1,0,20,0,1
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
Face to face with wisdom Sawai home...
Face to face with wisdom Sawai home...
Silk products with pangasius ..
Silk products with pangasius ..
 Silk products with nature...
Silk products with nature...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...

ภาพกิจกรรมสวายวิทย์

15589653_1221131754636948_8902965624349687212_n.jpg

SW - Search in Shop

SW - Shopping cart

 x 

Cart empty


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai