Get Adobe Flash player

Menu

Weblink SW

facebook marketing


 
 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

แบบฟอร์มราชการ


เว็บลิงค์แนะนำ

เว็บลิ้ง สพม.33

บทเรียนออนไลน์

Who's Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebok sw

สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนสวายวิทยาคาร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1 17 16 33
2 19 17 36
3 15 17 32
รวม 51 50 101

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1 14 12 27
2 14 16 30
3 13 16 29
4 12 13 25
รวม 54 57 111

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1 17 17 34
2 17 18 35
3 14 19 33
4 18 17 35
รวม 66 71 137

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1 7 20 27
2 5 20 25
3 13 3 16
รวม 24 43 67

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1 9 22 31
2 13 16 29
3 10 6 16
รวม 32 44 76


มัธยมศึกษาปีที่ 6

1 10 19 29
2 3 14 17
รวม 13 33 46
รวมทั้งหมด 239 298 537

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Po1 500

นางสาวทองใบ  ตลับทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 

รองผู้อำนวยการ

rong1500
นายประหยัด  เขียวหวาน
รองผู้อำนวยการ
 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai